Dilaver Özturan Evi

İşin Adı : Dilaver Özturan Evi

Yeri : Ulus / İstanbul

İşveren : Dilaver Özturan

İnşaat Alanı : 800 m²

Tarih : 2006

Yapılan İşler: Alçak Gerilim ve Zayıf Akım sistemleri ile Akıllı ev Otomasyon sistemlerinin projelendirilmesi malzeme temini, montajı, test ve devreye alma işleridir.