İstanbul Metro Projesi-Gayrettepe Metro İstasyonu

İşin Adı : İstanbul Metro Projesi-

Gayrettepe Metro İstasyonu

Yeri : İstanbul

İşveren : Albayrak-Cengiz İnşaat

Konsorsiyumu

İnşaat Alanı : 17.500 m²

Tarih : 1998-1999

Yapılan İşler: Alçak Gerilim Dağıtım Panoları, topraklama sistemi, kablo kanalları, kablolama Aydınlatma ve Priz sistemleri,

montajı, test ve devreye alma işleridir.