Uygulama Alanlarımız

  • Ticari Binalar,
  • Yönetim Binaları,
  • Turizm ve Eğlence Tesisleri,
  • Eğitim Binaları,
  • Sağlık Merkezleri,
  • Endüstriyel Tesisler,
  • Kojenerasyon Tesisleri,
  • Metro istasyonları,
  • Havalimanları,
  • Konutlar,